Suana  Solak – Crowy Education  ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Mesafeli Satış Sözleşmesi’dir.

Madde – 1

İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, asağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı “Tüketicilerin Korunmasi Hakkındaki Kanun”un “Mesafeli Satış Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usullerı Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 Madde – 2 /  SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Suana  Solak – Crowy Education  (Bundan sonra Suana  Solak – Crowy Education veya SATICI olarak anılacaktır)

Adresi: Gayrettepe mah. Yıldız Posta Cad. Akın Sitesi. No:6 İç Kapı No:20 Beşiktaş/İstanbul

Madde – 3 / ALICI BILGILERI

Adı -Soyadı / Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

E-posta:

Madde – 4 / SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ

Mal/ürün veya hizmetin; türü, miktarı, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibi olup, bu vaatler ……………… tarihine kadar geçerlidir.

Mal / Ürün/ Hizmet Türü:

Adedi:

Satış Fiyatı (KDV dahil):

Ödeme Şekli:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

Madde – 5 / GENEL HÜKÜMLER

5.1 – ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 – Sözleşme konusu ürün/hizmet, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde belirtilen süre zarfında alıcı veya gösterdigi adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.

5.3 – Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı  Suana  Solak – Crowy Education sorumlu tutulamaz.

5.4 –  Suana  Solak – Crowy Education, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Suana  Solak – Crowy Education ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6 – Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir sekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini  Suana  Solak – Crowy Education‘a ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 iş günü içinde Suana  Solak – Crowy Education‘a göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.

5.7 –  Suana  Solak – Crowy Education mücbir sebepler gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, teknoarge.com 10 iş günü içinde alıcıya ait kredi kartı çekiminin iptali ve ilgili tutarın alıcıya iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICI’ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı Suana  Solak – Crowy Education sorumlu tutulamaz. ALICI, bankaların kredi kartına iade işlemini 3 ila 4 haftaya kadar uzatabileceğini, Suana  Solak – Crowy Education’ın bu süreci hızlandırmak için hiçbir şey yapamayacağınız peşinen kabul eder.

5.8 – ALICI ve/veya ALICI’nin teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerın arızalı veya bozuk olması durumunda, gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler  Suana  Solak – Crowy Education‘a, ALICI tarafinin teslim aldığı tarihten başlayarak 15 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri  Suana  Solak – Crowy Education tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 15 günlük sürenin dolması halinde, ALICI teslim almış olduğu ürünü kendisi tamir ettirir.

5.9 –  Suana  Solak – Crowy Education, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.10 – İş bu sözleşme, ALICI tarafından elektronik olarak onaylandıktan ve sipariş ödemesi yapıldıktan sonra geçerlilik kazanır.

Madde – 6 / CAYMA HAKKI

6.1 – ALICI, sözleşme konusu ürünün/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren onbeş (15) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre  Suana  Solak – Crowy Education‘a elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün/hizmetin kullanılmamış olması şarttır.

6.2 – Ürün bedeli iadesi 10 iş günü içinde yapılır. Eğer ödeme kredi kartı ile yapıldıysa ALICI’nin kredi kartına iade edilmesi için  Suana  Solak – Crowy Education ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayi  Suana  Solak – Crowy Education sorumlu tutulamaz.

6.3 – Tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, haşama, kitap, DVD, VCD, CD ürünlerinin iadesi kabul edilmemektedir, bu ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

6.4 – Vadeli ödemelerin iptali durumunda, daha önce yapılan ödemeler iade edilmez ve satın alınan hizmet sonlandırılır. Sadece son ödemenin iadesi yapılır.

Madde – 7 / YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nin veya  Suana  Solak – Crowy Education’ın yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanmasi durumunda, ALICI is bu sözlesmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.